กทม.สรุป ‘ขยะกระทง’ ปี 65 เก็บได้ 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

กทม สรุป ขยะกระทง ปี 65 เก็บได้ 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

กทม.ลุยเก็บกระงในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ช่วง 2 ทุ่มคืนวันลอยกระทง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

กทม สรุป ขยะกระทง ปี 65 เก็บได้ 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

สังคม พบปีนี้กระทงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42% ทั้ง 7 เขต กระทงโฟมเป็น 0 เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมอุปกรณ์และเรือเก็บขยะ ระดมกำลังออกจัดเก็บขนกระทงในคืนวันลอยกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. คืนวันลอยกระทง (8 พ.ย. 2655) จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 9 พ.ย. 65 โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บกระทงบนผิวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จัดเก็บกระทงเพื่อลำเลียงขึ้นรถ 2 จุด คือ บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ จากนั้นจะขนย้ายไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ทั้ง 3 แห่งของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม โดยกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะมีการคัดแยกเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ซึ่งเป็นการนำกระทงกลับมาใช้ประโยชน์และลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำกระทงไปฝังกลบ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานจำนวนกระทงที่เก็บได้ ปี 2565 มีจำนวน 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่จัดเก็บได้ 403,203 ใบ เพิ่มขึ้นจำนวน 169,367 ใบ คิดเป็นร้อยละ 42 โดยประเภทกระทงที่จัดเก็บได้เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 548,086 ใบ หรือร้อยละ 95.7 และกระทงโฟม 24,516 ใบ หรือร้อยละ 4.3 กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 96.5 เป็น 95.7 ส่วนสัดส่วนของกระทงโฟมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็น 4.3 สำหรับเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุด คือ เขตคลองเตย จำนวน 27,776 ใบ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีจำนวนกระทงน้อยที่สุด ข่าวสังคม จำนวน 122 ใบ ส่วนเขตที่มีจำนวนกระทงวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตคลองเตย จำนวน 26,912 ใบ ส่วนเขตที่มีกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตประเวศ จำนวน 1140 ใบ และเขตที่มีการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 100% มี 7 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ ดินแดง บางรัก สาทร จอมทอง บางกอกใหญ่ และทวีวัฒนา สถิติจำนวนการจัดเก็บขยะกระทง กทม. 4 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2564 จัดเก็บกระทงได้ 403,235 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย 96.46% กระทงโฟม 3.54%

ปี 2563 จัดเก็บกระทงได้ 492,537 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย 96.4% กระทงโฟม 3.6%

ปี 2562 จัดเก็บกระทงได้ 502,024 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย 96.3% กระทงโฟม 3.7%

ปี 2561 จัดเก็บกระทงได้ 841,327 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย 94.7% กระทงโฟม 5.3%